PROJEKTISTA...


Pläästik - Koko Suomi roskaa projektissa etsitään tarinoita roskien ja roskaamisen takana, joiden kautta tehdään taiteellinen poikkileikkaus "Roska-Suomesta". Projektissa kerätään roskia ja havainnoidaan roskia ympäristössämme, joista luodaan tarinoita sekä roskataidetta. Roskista syntyneiden teosten kuvia ja tarinoita jaetaan sosiaaliseen mediaan (Instagram ja/tai Facebook).

Projekti tavoittelee laaja-alaista osallistamista, tavoittamista ja vaikuttamista. Projektiin osallistumiseen on matala kynnys: kaikki voivat osallistua sosiaalisen median kautta. Yhteistyötä tehdään erityisesti myös koulujen ja päiväkotien kanssa. Lasten ja nuorten kanssa tavoitteena on yhdessä pohtia roskaamisen vaikutuksia ja syitä siihen, miksi ihmiset roskaavat.

Tärkeintä osallistumisessa on:

- kerätä roskia ja/tai havainnoida ympäristöä/omaa toimintaa

- luoda tarinoita/taideteoksia roskista

- jakaa tarinoita/tehdyistä teoksista kuvia sosiaaliseen mediaan

Pläästik - Koko Suomi roskaa pureutuu erityisesti muoviroskan problematiikkaan: muovia kulkeutuu ympäristöön tuhoisin seurauksin ja maatumattomuutensa takia se jättää ikuisen jälkensä luonnon kiertokulkuun. Taiteen vaikuttavuuden avulla pureudutaan roskaamisen vaikutukseen ympäristössä ja pyritään pienentämään ihmisen kuormitusta luonnolle. Projekti haastaa pohtimaan päivittäisiä valintoja kestävän kehityksen kannalta sekä miettimään muovittomia vaihtoehtoja. Projektin tarkoituksena on herättää ympäristötietoisuutta, korostaa kierrätyksen merkitystä ja lisätä ymmärrystä luonnon haavoittuvaisuudesta. Pläästik - Koko Suomi roskaa projektin tavoitteena on puhtaampi luonto, asennemuutos, yhteisöllinen toiminta sekä taiteen luominen ja tuottaminen ekologisesti, ilman taloudellista pääomaa.